Despre noi

Ajutor juridic

Abilități

Profesionalism

Diligență

Corectitudine

Punctualitate

Serviciile noastre

 

Dreptul familiei

 

 

 

 

Dreptul civil

 

 

 

Dreptul penal 

 

 

Dreptul muncii

Consultare gratuită

Avocat Corina CHILOM

Cabinet individual de avocat Corina CHILOM asigură consultanță juridică gratuită numai acelor cazuri care urmează a se încheia cu semnarea unui contract de asistență juridică de reprezentare în litigiu, iar pe tot parcursul litigiului clientul va beneficia și de consultanță juridică. 
Avocat Corina CHILOM are o experiență de peste 14 ani în domeniul juridic, oferind consultanță juridică și reprezentare într-o multitudine de cauze. 

Este avocat în cadrul Baroului Olt din anul 2006, în prezent având dreptul de a pune concluzii la toate instanțele de judecată din România, începând de la judecătorii până la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Oferă consultație juridică și reprezentare inclusiv în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, dar și în fața altor organisme naționale și internaționale cu activitate jurisdicțională

Pe lângă principiile statutare pe care le respectă, întreaga activitate și-o ghidează după un principiu propriu, respectiv de a fi un om corect, pentru a primi în viață respect. 
Dreptul familiei reprezinta un cumul de prevederi legale care reglementează raporturile juridice de ordin patrimonial și personal, izvorâte din căsătorie, filiație, adopție și alte raporturi asimilate de normele juridice.
 
Necesitatea asistării și reprezentării de către un avocat specializat în procedura divorțului este impusă atât de multiplele modificări și completări legislative care nu pot fi cunoscute și interpretate în mod corect de către un justițiabil fără o pregătire temeinica în domeniu, cât și de prezența în fața instanței a unei persoane neimplicate emoțional, lucide și obiective care să expună faptele dintr-o perspectivă reală și juridică.

Redactăm acte juridice și vă reprezentăm în acțiuni având ca obiect:
• divorț și alte cereri;
• modificare pensie de întreținere (majorare sau micșorare);
• stabilire locuință minor și exercitarea autorității părintești;
• stabilirea unui program de vizită pentru părintele ce nu locuiește cu minorul;
• majorarea pensiei în raport de veniturile obținute de părintele ce prestează obligația de plata, în situația în care acesta lucrează în afara țării;
• suplinirea acordului părintelui cu privire la părăsirea țării de către minor fără acord și /sau alte decizii în lipsa acordului unuia dintre părinți; 
• stabilirea și tăgada paternității din căsătorie sau din afara căsătoriei;
• punerea sub interdicție judecătorească;
• tutelă/curatelă.
Acordăm consultanță juridică și reprezentăm clienții și în procesele civile având ca obiect:

• procedura răpirii internaționale de minori;
• acțiuni în revendicare;
• acțiuni în grănițuire;
• acțiuni privind dreptul de servitute;
• acțiuni în rezoluțiunea și rezilierea contractelor;
• acțiuni în răspundere civilă contractuală/delictuală;
• acțiuni în constatare/anulare;
• acțiuni privind dobândirea proprietății prin uzucapiune și accesiune;
• acțiuni posesorii și acțiuni în evacuare;
• acțiuni pentru anularea certificatului de moștenitor;
• ieșire din indiviziune;
• partaj succesoral: dezbaterea moștenirii, stabilirea masei succesorale, a moștenitorilor și a cotelor părți;
• asistență și reprezentare în faza executării silite;
• formularea de contestații la executare;

De asemenea, redactăm și reprezentăm clienții în fața instanței de judecată în căile de atac ordinare (apel), dar și în căile de atac extraordinare (recurs, contestație în anulare, revizuire.
Echipa noastră are o experiență bogată în litigii de dreptul muncii, asistând atât persoane fizice, cât și juridice în diferite stadii ale litigiilor de dreptul muncii.

Colaborăm în litigii specifice cu experți contabili cu vastă experiență.

Serviciile noastre includ participarea la cercetarea disciplinară prealabilă, contestații împotriva deciziilor de sancționare ori concediere, dar și alte litigii specifice.

Acordăm consultanță juridică privind:
• procedura încheierii, înregistrării și încetării contractului individual de munca, inclusiv operare REVISAL;
• pacte de confidențialitate, clauze de neconcurență, clauze de mobilitate;
• procedura încheierii și înregistrării contractului colectiv de muncă;
• redactarea regulamentului de ordine interioară (regulament intern);
• concedierea salariatului;
• procedura concedierii colective;
• detașări, delegări și gestionarea resurselor umane în cadrul unei întreprinderi.

Asistență juridică și reprezentare acordăm clienților în următoarele situații:
• acordată salariaților, companiilor, sindicatelor în fața instanțelor judecătorești de dreptul muncii;
• tranzacții .
Drept comercial și societar
Oferim consultanță juridică și reprezentare în instanță pentru:
• consultanță juridică curentă;
• redactare/avizare contracte civile şi acte adiţionale la contracte civile;
• redactare/avizare orice alte acte juridice civile;
• certificare acte juridice civile;
• certificare copii după acte diverse;
• asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor publice locale (Primărie, Prefectură, etc.);
• asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoană fizică sau juridică;
• asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
• recuperare debite; 
• asistenţă şi reprezentare în litigii civile de orice natură;
• asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
• asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
• asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj;
• mediere conflicte, conciliere;
• arbitraj privat ad-hoc;
• asistenţă în cadrul negocierilor;
În cadrul unui proces penal, suntem de părere că un avocat bine pregătit și cu o bună abilitate de analiză va putea face diferență pentru clientul său. 

Vă asigurăm de tot profesionalismul nostru în  litigii de drept penal având ca obiect: 
• infracțiuni legate de traficul şi consumul de droguri;
• infracţiuni privind traficul de persoane;
• infracţiuni de corupţie și de serviciu;
• alte infracţiuni prevăzute în legi speciale;
• infracţiuni contra siguranţei naţionale;
• infracțiuni contra persoanei;
• infracțiuni informatice ;
• infracţiuni economice; 

Asigurăm:
• asistenţă şi reprezentare pentru inculpați, persoane vătămate şi părţi civile în cadrul proceselor penale.
• asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (poliţie, parchet, D.N.A., DIICOT); 
• asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată (cameră preliminară și faza de judecată);
• asistenţă juridică în faza de executare a pedepselor;
Drept fiscal
Experienţa noastră în materie fiscală şi juridică ne permite să apărăm interesele clienţilor în cele mai complexe spețe de drept fiscal.

Echipa noastră de specialişti în materie de contencios fiscal şi juridic colaborează încă din primele etape ale litigiului fiscal, care de regulă constau în auditul fiscal, acoperind atât aspectele juridice, cât şi pe cele fiscale ale cazului. În situatia în care rezultatele auditului fiscal nu sunt favorabile clientului, îi oferim o evaluare amănunţită a riscurilor şi a şanselor de succes/ insucces în speţă.
Pe parcursul procedurilor administrative, oferim clientului asistenţă în scopul de a determina autoritatile fiscale să revizuiască deciziile sau să adopte într-un termen rezonabil o decizie cu privire la o anumită cerere, ajutând astfel clienţii să evite să îşi irosească timpul cu acţiuni în instanţă şi, desigur, cheltuielile aferente.

Nu în ultimul rând, suntem pregătiţi în vederea continuării eforturilor de combatere a acţiunilor în instanţă în cazurile în care litigiul fiscal nu poate fi soluţionat pe cale administrativă. 

Experienţa noastră mixtă în materie fiscală şi juridică s-a dovedit a fi ingredientul cheie în soluţionarea favorabilă pentru clienţii noştri a unor litigii fiscale dintre cele mai complexe şi dificile.
Drept administrativ și contravențional
Autoritățile publice se comportă uneori abuziv cu cetățenii, motiv pentru care noi vă venim în ajutor pentru anularea actelor administrative emise cu vătămarea drepturilor și eventuale despăgubiri civile, dar și pentru anularea proceselor-verbale de contravenție, inclusiv cele aplicate în baza Ordonanțelor militare privind COVID-19. 

Găsim cele mai bune soluții pentru anularea actelor administrative și ale amenzilor contravenționale, fiind în măsură să identificăm și să prezentăm instanțelor de judecată atât motive de nelegalitate, cât și motive de netemeinicie.

Redactăm atât acte necesare pentru faze de judecată, dar și plângeri prealabile adresate autorității publice ierarhic superioare.