Avocat Corina CHILOM

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemie de SARS-CoV-2 (coronavirus) la nivel mondial începând cu data de 13.03.2020, iar cu data de 16.03.2020, Președintele României, dl. Klaus-Werner IOHANNIS, a decretat stare de urgență la nivel național, fiind instituite o serie de măsuri pentru stoparea transmiterii virusului COVID - 19.

În această perioadă, o serie de persoane au fost sancționate contravențional pentru încălcarea măsurilor instituite prin ordonanțele militare, amenzile ajungând până la 20.000 lei pentru persoanele fizice și până la 70.000 lei pentru persoanele juridice.

În cazul în care considerați că ați fost în regulă cu toate documentele, dar ați fost sancționat, puteți formula plângere contravențională la judecătoria din circumscripția locului faptei.

Actul constatator al contravenție trebuie să respecte dispozițiile art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute de legiuitor sub sancțiunea nulității procesului-verbal de contravenție.

În plus, dacă se face dovada existenței unei vătămări și printr-o experiență necesară pentru a o dovedi, instanța de judecată va putea dispune și anularea procesului-verbal de contravenție pentru nerespectarea dispozițiilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001.

Dintre situațiile care atrag anularea actului constatator al contravenției, enumerăm: lipsa martorului, în cazul în care contravenientul refuză să semneze procesul-verbal; refuzul agentului constatator de a consemna obiecțiunile contravenientului; insuficiența descriere a faptelor.

Amenzile minime aplicabile în această perioadă sunt de 2.000 lei în cazul persoanelor fizice și de 10.000 lei în cazul persoanelor juridice, sume ce nu sunt deloc neglijabile. Astfel, având în vedere că pentru a contesta un proces-verbal de contravenție este necesar a se plăti numai suma de 20 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, noi vă încurajăm să vă adresați instanțelor de judecată.

Plângerea contravențională poate fi întocmită de către orice persoană, însă vă recomandăm să apelați la serviciile unui avocat, având în vedere că în cazul în care se va anula procesul-verbal de contravenție, insituția din care face partea agentul constatator va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de dumneavoastră, însemnând taxă judiciară de timbru și onorariu de avocat. Practic, onorariul plătit avocatului vă va fi restituit de către insituția din care face partea agentul constatator la finalul procesului.

Plângerea contravențională se formulează în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție, putând fi transmisă prin fax, e-mail, poștă sau curier în această perioadă. Alături de plângere va fi anexată și o copie certificată conform cu originalul de pe procesul-verbal de contravenție, precum și orice alt înscris care face dovada netemeiniciei sau nelegalității amenzii. 

 

Onorariul necesar pentru redactarea plângerii contravenționale și reprezentarea în fața instanței de judecată se poate stabili de la caz la caz, în funcție de complexitatea cauzei, volumul de muncă și, nu în ultimul rând, de situația personală și financiară a clientului, conform dispozițiilor în materie.

 

 

Ați primit amenzi în perioada pandemiei SARS CoV - 2 (coronavirus) și ca urmare a măsurilor luate în vederea prevenirii răspândirii COVID - 19? Cum pot fi anulate?

11 aprilie 2020