În cursul zilei de astăzi, 06 mai 2020, Curtea Constituțională a României a dispus declararea neconstituționalității dispozițiilor articolul 28 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor OUG nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 1/1999.

Dispozițiile legale anterior menționate reglementau faptele care constituie contravenții în contextul pandemiei de SARS Cov-2.

06 mai 2020
Amenzile aplicate pentru SARS Cov-19 - neconstituționale! Cum pot fi anulate?

Blog

Avocat Corina CHILOM

Curtea Constituțională a României a constatat că „prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate și sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale prevăzut de art. 53 alin. (2) din Constituție”. În privința OUG nr. 34/2020, Curtea a constata că acest act normativ este neconstituțional, întrucât a fost adoptat cu încălcarea dispozițiilor art. 115 alin. (6) din Constituție.

Amenzile nu vor fi nule din oficiu, ci contravenientul va trebui să le conteste în instanță, unde se va solicita constarea nulității procesului-verbal de contravenție, prin raportare la Decizia Curții Constituționale a României, care urmează a se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Persoanele sancționate în temeiul dispozițiilor declarate neconstituționale se vor adresa instanței din circumscripția locului în care a fost constatată contravenția, formulând o plângere prealabilă în temeiul art. 31 din OUG nr. 1/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în termen de 15 zile.

În privința termenului de contestare, trebuie evidențiat faptul că prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, s-a stabilit  că prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile (art. 41 din Decret).

Așadar, orice persoana sancționată pentru încălcarea măsurilor instituite pe perioada stării de urgență va putea formula contestație și va obține anularea procesului-verbal de contravenție.

Persoanele sancționate care doresc să anuleze procesul-verbal de contravenție se vor putea adresa personal instanței de judecată sau prin avocat. În cazul în care optați pentru serviciile unui avocat, este de menționat că potrivit art. 453 alin. (1)  din Codul de procedură civilă, „Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. Cu alte cuvinte, în momentul admiterii plângerii contravenționale, instanța va obliga autoritatea publică din care face parte agentul constatator și la plata, către contravenient, a cheltuielilor efectuate cu procesul, respectiv: onorariu avocat, taxă judiciară de timbru, etc.

În final, noi vă sfătuim să vă adresați instanței de judecată și să respectați în continuarea dispozițiile ordonanțelor militare, în privința părăsirii locuinței/gospodăriei, deoarece nu este în interesul nostru, al tuturor cetățenilor, ca această criză să continue și să afecteze și mai multe persoane

 

În cazul în care aveți nevoie de ajutor, ne puteți contacta la numărul de telefon: +40 (740) 590 002 sau puteți folosi formularul de contact de la secțiunea „Contact” a site-ului: https://www.corinachilom.com. 

 

 

 

Te-ar putea interesa și: 

https://www.corinachilom.com/ati-primit-amenzi-in-perioada-pandemiei-sars-cov---2-%28coronavirus%29-si-ca-urmare-a-masurilor-luate-in-vederea-prevenirii-raspandirii-covid---19-cum-pot-fi-anulate